top of page

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk. Ik respecteer die en zorg dat ik je persoonlijke gegevens vertrouwelijk houd, zoals voorgeschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring lees je hoe ik omga met de bescherming van je persoonsgegevens. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel, voor welk doel ik ze gebruik, hoe lang ik gegevens bewaar en hoe ik ze beveilig. Ook leg ik uit wat je rechten op het gebied van je privacy zijn.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via anja@studioboldly.nl
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Anja Bol en eenmanszaak Studio Boldly bedoeld.

Mijn bedrijfsgegevens: Studio Boldly Hiddemaheerd 94d 9737 JW Groningen

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 63246686 Contact via: 06-39721848 of anja@studioboldly.nl

 

Lees je ‘je’ of ‘jouw’ dan bedoel ik jou als bezoeker van mijn website of als je klant bij mij bent of wilt worden. In al die gevallen kan ik persoonsgegevens van je vastleggen waarvoor ik verantwoordelijk ben.

1. Persoonsgegevens die ik verwerk en doeleinden

Welke gegevens verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

 

Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat

bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op apparaat waarmee je de de website bezoekt. Ik gebruik op www.studioboldly.nl essentiële, marketing, functionele en analytische cookies.

Essentiële cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Marketing cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses. Je kunt deze cookies naar wens inschakelen.

Functionele cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren. Je kunt deze cookies naar wens inschakelen.

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren. Je kunt deze cookies naar wens inschakelen.

 

Informatie over het verwijderen of beheren van cookies is ook beschikbaar op www.AboutCookie.org

 

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om blogs of andere inhoud van mijn website te kunnen delen op de sociale netwerken: Facebook, Twitter, LinkedIn. Om deze knoppen te laten werken worden door de social media diensten cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn om te zien welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

 

Houd er rekening mee dat alle gegevens die je verstrekt door te reageren op

blogs en artikelen en door reviews te geven op www.studiokboldy.nl, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die deze plaatsen bezoeken. Wil je deze laten verwijderen, dan kun je contact met mij opnemen. Het kan zijn dat ik je persoonsgegevens niet van deze plaatsen kan verwijderen, bijvoorbeeld als je een applicatie van derden (bijv. de sociale plugin-applicatie van Facebook of LinkedIn) gebruikt om een reactie te plaatsen). Als je die gegevens wilt laten verwijderen, dan moet je inloggen op deze applicatie of contact opnemen met de dienstverlener die deze ter beschikking stelt.

In elk geval raad ik je aan geen gegevens te plaatsen (of geen methodes te gebruiken om gegevens te plaatsen) waarvan je niet wilt dat zij op www.studioboldly.nl publiek worden gemaakt.

 

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op.

 

  • Als je contact met mij opneemt en nog geen klant bent

Als je contact met mij opneemt via e-mail, telefoon of het berichtenformulier op mijn website, dan leg ik je contactgegevens vast. Dit doe ik met het doel om je antwoord te kunnen geven op je vragen, of je een offerte te kunnen sturen. Als je vervolgens klant bij mij wordt dan leg ik je gegevens voor dat doel vast.

 

  • Als je klant bij mij bent

Ben je klant (geworden), dan leg ik je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en (indien van toepassing) kamer van koophandelnummer, btw-nummer en bankrekeningnummer vast. Deze gegevens heb ik nodig om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren.

 

Ik leg deze gegevens voor de volgende doelen vast:

om je mijn diensten en producten te kunnen leveren;

om met je te kunnen communiceren over de diensten en producten die ik je aanbied; 

om je offertes of facturen te kunnen sturen;

om vorderingen te innen;

om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.


Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om voor de belastingdienst een administratie bij te houden.

 

2. Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ik ze heb vastgelegd, of langer dan de termijn die ik volgens de wet moet aanhouden.

 

Voor mijn administratie en de bijbehorende facturen geldt wettelijk een bewaartermijn van 7 jaar.

Als je je ingeschreven hebt voor mijn blog, dan bewaar ik je e-mailadres zolang je bent ingeschreven. Na uitschrijving verwijder ik deze gegevens direct.

Als je contact met mij opneemt, en geen klant wordt, bewaar ik je gegevens maximaal 1 jaar.

Ben je klant bij mij en heb je informatie aangeleverd zodat ik een opdracht voor je kan uitvoeren, dan bewaar ik je gegevens maximaal 5 jaar. Op jouw verzoek verwijder ik deze gegevens eerder, bijvoorbeeld na het afronden van onze overeenkomst.

 

3. Delen van persoonsgegevens

Ik verkoop je gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen en deel dan alleen die gegevens die ik moet delen.

Ik maak gebruik van een aantal andere bedrijven die in opdracht van mij gegevens van mijn klanten vastleggen. Dit zijn de volgende personen/bedrijven:

 

  • Kubus Heerenveen als boekhouder

  • 2Com2 als hostingsbedrijf van mijn website en mailbox

  • drukkerijen
    (als ik voor jou iets laat afdrukken, kan het voorkomen dat er persoonsgegeven op het artikel staan. Ook voor het bij jou afleveren van artikelen, kan ik je NAW delen met de drukkerij.)

 

4. Beveiliging

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

6. Promotieberichten

Door je in te schrijven voor mijn blog, accounts op sociale media of publieke evenementen ga je uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van promotionele inhoud, berichten of oproepen via deze kanalen. Wil je dergelijke promotionele berichten of oproepen niet ontvangen, dan kun je mij daarvan op elk moment op de hoogte stellen of de instructies volgen voor afmelden die vermeld staan in de promotionele berichten.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen als deze niet correct of onvolledig zijn. 

 

Ook mag je mij vragen om het vastleggen van je persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken tegen het feit dat ik gegevens van je vastleg. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Stuur in dat geval een e-mail naar anja@studioboldly.nl. Je hoort daarna binnen een maand van mij. Ik moet met deze verzoeken wel zorgvuldig omgaan, dus ik check eerst of het verzoek echt van jou komt. Dit om een eventueel datalek te voorkomen, mocht iemand anders zich voor jou uitgeven.

 

Als ik niet of slechts gedeeltelijk aan je vraag kan voldoen, dan leg ik altijd uit waarom.

 

8. Een klacht

Als je een klacht hebt over hoe ik met je privacy om ben gegaan, dan hoor ik

het eerst graag van je. Dan kan ik je klacht onderzoeken en naar een oplossing zoeken. Uiteraard heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op www. studioboldly.nl en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail. De laatste wijziging vond plaats op 24 september 2020.

bottom of page