• Anja Bol

Regels zonder 'moeten' - deel 2


Een week geleden schreef ik dat LIEFDE de deugd is die het belangrijkst is van alle geboden uit de bijbel. (Dat verhaal gemist? Je vindt het HIER)

Leefregels volgens Anja

Ik mag leven zonder 'moeten' en met 'liefde'. Dat is de boodschap die ik (her)ontdekte. Vervolgens schreef ik mijn eigen interpretatie van de 10 geboden/leefregels en herkende er veel deugden in...

God zegt:

Ik heb je wat te vertellen. Eerst zal ik me even voorstellen: ik ben de Heer, je God en Vader en geef vrijheid om te kiezen voor wat goed is voor jou en alle mensen. Ook al heeft de gebrokenheid van deze wereld een grote invloed op je, je hoeft er geen slaaf meer van te zijn.

 1. Zet mij op de eerste plaats in je leven, dat zal je helpen om je geen slaaf meer te voelen, om vrij te zijn. Mijn plan met jou staat vast. Ik heb je geluk voor ogen en zal je een hoopvolle toekomst geven. Vertrouw op mij.

 2. Ik ken je door en door en wil graag dat jij mij ook echt gaat kennen. Ik doe mijn best om dat voor jou mogelijk te maken, ook al ga ik je voorstellingsvermogen te boven. Alles wat je om je heen ziet, voelt, ruikt, proeft, heeft zijn oorsprong in mijn creativiteit, maar ik ben meer dan dat. Richt je aandacht dus niet op uiterlijkheden, maar merk mijn liefde op in alles.

 3. Ik ben groots en machtig en mijn naam heeft kracht. Ik luister als je mij aanspreekt. Wees je daarvan bewust als je mijn naam gebruikt.

 4. Ik houd van werken en heb ook in jou die creatiedrang gelegd. Ik weet echter dat je jezelf hier gemakkelijk in kunt verliezen en vergeet te genieten van alle andere mooie dingen in het leven. Je relatie met mij is daar een van. Zorg er dus voor dat je met regelmaat vrij neemt van je dagelijkse bezigheden zodat je ruimte hebt voor contact.

 5. Heb respect voor degenen die belast zijn met de taak om voor jou te zorgen. Vrede is een zegen.

 6. Ieders leven is kostbaar, door mij gemaakt. Wees je daarom bewust van je de impact van jouw handelen op het leven van de ander.

 7. Een liefdesrelatie tussen twee mensen is een prachtig geschenk van mij. Vier dat geschenk! Ik hoop dat je door je diepe liefde voor die speciale persoon, mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou beter gaat begrijpen. Ik vraag je om met dat doel in gedachten te kijken naar anderen en naar jezelf. Laat je intenties zuiver zijn.

 8. Ga verantwoordelijk om met alles waar je toegang tot hebt en eigen je geen dingen toe die niet van jou zijn.

 9. Zoek naar wat echt en waar is en toon dat in je spreken en je gedrag.

 10. Het zal je regelmatig gebeuren dat het lijkt alsof anderen het beter getroffen hebben dan jij en dat je wenst dat je zou hebben wat een ander heeft. Dat zal je uiteindelijk ongelukkig maken. Je wordt gelukkig door dankbaar te zijn voor wat je wel van mij hebt gekregen.

Deugden

Naast liefde en naastenliefde herken ik nog veel meer deugden in de 10 geboden/leefregels: hoop, vertrouwen, opmerkzaamheid, toewijding, eerbied, zelfdiscipline, verbondenheid, respect, zorgvuldigheid, waardering, zuiverheid, verantwoordelijkheid, waarheidsliefde, eerlijkheid en dankbaarheid. Er zijn nog vast nog veel meer deugden uit de 10 geboden te halen. Welke komen bij jou als eerste boven?

Tot slot

Wil je de 10 geboden lezen, zoals ze de bijbel staan?

Uit het bijbelboek Deuteronomium (hoofdstuk 5 vers 6 – 21):

Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden.

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er in leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Pleeg geen moord.

Pleeg geen overspel.

Steel niet.

Leg over een ander geen vals getuigenis af.

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

#deugden #regels

50 keer bekeken0 reacties
 • Facebook - grijze cirkel

Hiddemaheerd 94d  Groningen

06-39721848

Algemene voorwaarden

© 2020 Studio Boldly